Versionsinformation - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Det här dokumentet innehåller information om drift och underhåll av Vaisala fuktkalibrator HMK15.

Tabell 1. Dokumentversioner (engelska)
Dokumentkod Datum Beskrivning
M210185EN-E Juli 2022

Den här bruksanvisningen.

Uppdaterade avsnitt:

M210185EN-D Mars 2021 Föregående version. Ny dokumentmall.
Tillagda avsnitt:

Information om alternativet KCl-salt har lagts till i hela dokumentet. Referenser till den utgående kvicksilvertermometern och HMP233-proben har tagits bort.

M210185EN-C Mars 2006 Kapitlet General Information har lagts till. Kapitlet On-Site Calibration and Transportation har uppdaterats.