Kalibreringscertifikat för saltförpackningarna - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

De fördoserade saltförpackningarna som finns tillgängliga från Vaisala levereras med kalibreringscertifikat som utfärdas baserat på batchkontroller. Det innebär att ett antal provförpackningar tas från en batch och att salterna iordningställs enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Dessa saltlösningar kontrolleras sedan på Vaisala Measurement Standards Laboratory (ett kalibreringslaboratorium med ackreditering från FINAS, en medlem i European Cooperation for Accreditation of Laboratories). Kalibreringscertifikatet intygar att jämviktsfuktvärdena som genereras av dessa saltlösningar motsvarar Greenspans kalibreringstabell inom den specificerade noggrannheten.