HMK15 – specifikationer - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning
Tabell 1. HMK15 – mätprestanda
Egenskap Beskrivning/värde

Svarstid (med prob och kalibrator vid samma temperatur)

Med Vaisala-sensorer vanligtvis 10 min (avvikelse från slutvärdet < ±1 %RH)

Noggrannhet för termometern ±1 °C
Noggrannhet för saltlösningar
Litiumklorid LiCl ±1,0 %RH + Greenspans osäkerhet 1
Magnesiumklorid MgCl2 ±1,0 %RH + Greenspans osäkerhet 1
Natriumklorid NaCl ±1,4 %RH + Greenspans osäkerhet 1
Kaliumklorid KCl ±1,5 %RH + Greenspans osäkerhet 1
Kaliumsulfat K2SO4 ±1,5 %RH + Greenspans osäkerhet 1
Tabell 2. HMK15 – driftmiljö
Egenskap Beskrivning/värde
Drifttemperaturområde +0 ... +50 °C
Tabell 3. HMK15 – mekaniska specifikationer
Egenskap Beskrivning/värde
Mått (H × B × D) 90 × 230 × 200 mm
Vikt 1 kg utan saltlösningar
Material (metalldelar) Anodiserad aluminium
1 Osäkerheten som anges i Greenspans kalibreringstabell vid kalibreringstemperaturen. Till exempel är noggrannheten för LiCl-salt vid +20 °C ±(1,0 + 0,3) %RH = ±1,3 %RH.