Före iordningställandet - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Salterna ska iordningställas med hjälp av utrustningen som medföljer kalibratorn, eller säkerställ att alla tillbehör som används är lämpliga för att iordningställa saltlösningar och är absolut rena. Om det behövs ska du rengöra dem noggrant och skölja flera gånger innan du iordningställer saltlösningarna. Den sista sköljningen måste göras med destillerat eller jonfritt vatten.

Det går snabbt och enkelt att iordningställa salterna tack vare de fördoserade saltförpackningar som tillhandahålls av Vaisala. Om du inte använder fördoserade saltförpackningar ska du mäta upp salterna med hjälp av den medföljande mätkoppen. Se till att mätkoppen är ren innan du mäter upp salterna. Saltlösningarna måste iordningställas av salter med renhetsgraden pro-analysis, som tillhandahålls av företag som säljer industrikemikalier. Observera att vattnet måste vara destillerat eller jonfritt (konduktivitet < 0,25 µS/cm). Du kan beställa jonfritt vatten som tillbehör till HMK15-kalibratorn (artikelkod 19767HM).

Hantera salterna och utrustningen försiktigt och håll dem absolut rena så att salterna inte förorenas. Se till att salterna inte blandas.

Det får inte finnas mer än 10 mm oupplöst salt och vätska i botten av saltkammaren. Annars finns det risk för att sensorn som ska kalibreras sänks ned i lösningen. Kontrollera mängden vid behov, till exempel med blandarskeden.

Användningen av mättade saltlösningar regleras av flera standarder, inklusive ASTM E104 - 20a och JIS Z 8806.

Vissa salter i de fördoserade saltförpackningarna, särskilt kaliumklorid, kan hårdna något med tiden. Detta kan hända även om vakuumpåsen är intakt. Innan du använder en saltförpackning med hårdnat salt ska du finfördela saltet med till exempel en liten gummiklubba. Hållbarhetstiden för oöppnade saltförpackningar är 2 år.