Presentation av HMK15 - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Vaisala fuktkalibrator HMK15 har utvecklats för kalibrering och kontroll av fuktprober och transmittrar. Kalibratorns funktion bygger på att vissa saltlösningar genererar en specifik relativ luftfuktighet i luften ovanför dem.

Figur 1. HMK15 kalibrator och utvalda tillbehör
1
Kalibreringscertifikat för saltförpackning
2
Fördoserad saltförpackning (tillbehör)
3
Mätkopp
4
Kalibreringsadapter
5
Saltkammare med transportlock
6
Termometer
7
HMK15-standardkammarlock med gummipluggar
8
Basplatta
9
Jonfritt vatten (tillbehör)

De fyra hålen i HMK15-standardkammarlocket är designade för Vaisala-prober och -transmittrar med 12 mm diameter. Det femte hålet är avsett för termometern som levereras med HMK15.

HMK15-universallocket passar för probmodeller med diametern 12 mm, 13,5 mm eller 18,5 mm.

Det finns anpassade lock som tillval för Vaisala DMT132 daggpunktstransmitter samt Vaisala HMP60 och HMP110 fukt- och temperaturprober1. Instruktioner om hur du använder HMK15 med DMT132 och HMP60/HMP110 finns i respektive bruksanvisning, som finns på docs.vaisala.com.

Följande saltlösningar är till exempel lämpliga för HMK15:
  • Litiumklorid LiCl (11 % RH)
  • Magnesiumklorid MgCl2 (33 %RH)
  • Natriumklorid NaCl (75 % RH)
  • Kaliumklorid KCl (85 %RH)
  • Kaliumsulfat K2SO4 (97 %RH)

Vid kalibrering sätts sensorhuvudet in i en saltkammare som innehåller en mättad saltlösning. Värdet från proben eller transmittern justeras sedan till det fuktighetsvärde som den specifika saltlösningen genererar vid just den temperaturen.

För att säkerställa sensorns noggrannhet över hela fuktighetsområdet (0 … 100 %RH) utförs kalibrering vanligtvis vid minst två olika luftfuktigheter.

HMK15 kan användas både i laboratorier och i fält. Kamrarna kan förslutas tätt för transport med specialdesignade transportlock. Transportväskan (tillval, artikelkod HM27032) gör att kalibratorn kan transporteras i vertikalt läge eller förvaras under kalibrering.

Bland tillbehören finns extra saltkammare, jonfritt vatten, transportväska och fördoserade saltförpackningar: LiCl (11 % RH), MgCl2 (33 % RH), NaCl (75 % RH), KCl (85 % RH) och K2SO4 (97 %RH).

1 Vaisala-artikelkoder för anpassade lock: 230914 och 253277SP.