Iordningställa lösningar - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Iordningställ saltlösningarna enligt följande instruktioner. De mängder som behövs anges i gram och milliliter. Mät upp salterna noga om du inte använder de fördoserade förpackningarna.

 1. Ta ut kalibratorn ur kartongen och placera den på en ren, jämn yta.
 2. Ta av transportlocket från saltkammaren.
 3. Ta av kammarlocket från kammarhållaren och lägg det åt sidan.
 4. Tryck på transportlocket på kammarhållaren.
 5. Häll rätt mängd jonfritt vatten i saltkammaren.
  • LiCl: 12 ml
  • MgCl2: 3 ml
  • NaCl: 10 ml
  • KCl: 10 ml
  • K2SO4: 10 ml
 6. Häll ut innehållet från en saltförpackning (eller mät upp rätt mängd salt 1) i små mängder åt gången i kammaren, under ständig omrörning.
  • LiCl: 15 g / 18 ml
  • MgCl2: 30 g / 30 ml
  • NaCl: 20 g / 15 ml
  • KCl: 30 g / 30 ml
  • K2SO4: 30 g / 20 ml

  Om du mäter med mätkoppen ska du se till att koppen är ren och torr. Skölj ur och torka koppen efter varje användning.

 7. När allt salt har hällts ut i kammaren bör den mättade saltlösningen ha ett förhållande på 60 … 90 % oupplöst salt till 10 … 40 % vätska.
 8. Stäng saltkammaren med kammarlocket.
 9. Fäst saltkammaren på hållaren i bottenplattan och stäng mäthålen med gummipluggar.

  Kamrarna kan även användas individuellt, utan bottenplattan.

  Gummipluggarna har tre steg som passar för olika håldiametrar: det första steget passar för hål med diametern 12 mm, det andra steget för 13,5 mm och det tredje steget för 18,5 mm. Håll alltid hålen stängda när du inte kalibrerar.
 10. Skriv datumet för iordningställandet på ett klistermärke och märk kammaren med det. Om du använder en fördoserad saltförpackning använder du klistermärket med batchkoden. Märk alla delar av saltkammaren (kammare, kammarlock och transportlock) med klistermärken. På så sätt minskar risken för att de olika locken och olika salter blandas ihop.
 11. Låt saltlösningen stabiliseras i cirka 24 timmar före användningen, så att den når jämviktsfuktigheten.
Om instrumentet inte ska användas under en längre tid ska du stänga kamrarna med transportlocken.
1 Vätskevolymerna som anges i milliliter är ungefärliga. Vaisala rekommenderar att du använder viktvärdena när du mäter upp salterna.